ill_journal

Illuminous Journal #1

Fotografene Hans Nøstdahl og Erik Mowinckel har invitert fotografer fra inn og utland til å bidra i sitt nye fotozine. Fotografihefte heter Illuminous Journal, og har
release fredag 6. juli kl 19.00 på Galleri Storck i Bjerregårdsgate 29C i Oslo.

Bidragsytere i første nr er:
Kamil I
Jordan David Small
Aaron Macdonald
Erik Mowinckel
Jessica Hans
Joe Skilton
Hans Nøstdahl
Marius Nilsen
Espen Iden
Christian Belgaux

+ illuminousjournal.tumblr.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>