STITCH – EROTISM AND EMBROIDERY av ERLEND LARSEN

Utstillings̴pning Fredag 8. juni kl 19.00 Р22.00

Erlend Larsen, får kunstnerisk anerkjennelse ved å kombinere erotikk og brodering. Han syr klær på bilder av nakne kvinner som er revet ut av Playboy magasiner. Utformingen er av høy kvalitet og gir assosiasjoner til Helmuth Newton og Vivienne Westwood.

Wikipedia definerer brodering som håndarbeid eller kunsten å dekorere tekstiler med nål og tråd eller garn. Definisjonen beveger seg derfor bare inn på det rent tekniske aspektet, som håndverk, og det estetiske potensialet som det kan forløse (kunsten). Denne separeringen er bredt akseptert når man diskuterer kunst eller håndverk som to separate univers, hvor kunst tilhører det høyverdige innen kulturen, mens håndverk blir klassifisert som en brukspreget og dekorativ aktivitet. Men i dag er det en større gruppe kunstnere som har tatt i bruk brodering og søm, på en ny og annerledes måte. Kunstnere som gjør Wikipedias definisjon om rent håndverk til skamme.

Erlend Helling-Larsen f. 1975 i Oppegård, bor og arbeider i Lillesand. Han har sin utdannelse fra Oslo Tegne og Maleskole, UIO-kunsthistorie, psykologi og religions-historie. I tillegg har han et opphold i Telemarksbataljonen og fire år (BA) på Gerrit Rietveld Academiet i Amsterdam. Etter dette var han et år i New York som assistent for kunstneren Joshua Neustein. Senere et lengere stipendopphold i Tyskland. Larsen har utført veggmaleriet, 136 Lines on a Wall, 10 X12m i Tyskland, deltatt på en rekke gruppeutstillinger bla. i Los Angeles, Norge og Tyskland. Han har hatt flere separatutstillinger bla. en videoinstallasjon, i den katolske kirken i Mönchengladbach, Tyskland (2009), utstillingen Ild, Brann og Ildebrann i Lillesand By- og Sjøfartsmuseum (2011) og Playmates Artendal i ArendaI (2012). Videre har han arrangert prosjektet Poesi i Morseform (i samarbeid med Lillesand Kommune, Enhet for Kultur og Fritid med støtte fra Fritt Ord og Aust-Agder fylkeskommune). Kunstneren arbeider med tegning, grafikk, video og installasjoner. Han er også aktuell som festivalkunstner på årets Hove Festival.

Utstillingen er kuratert av Jan Walaker og er en del av magasinprosjektet KYKYLYKY, der samtidskunstnere gjøres tilgjengelig hos Narvesen og andre bladhyller med nummererte og signerte kunsttrykk i ”limited edition”. KYKYLYKY publiseres fire ganger i året, kombinert med en salgsutstilling på TM51, hvor kunstneren presenteres med flere arbeider.

Utstillingsperiode 8-10 juni. Nb! Åpent kun i én helg!

Åpning: Fredag 8. juni kl 19.00 – 22.00
Lørdag 9. juni kl 12.00 – 16.00
Søndag: 10. juni kl 12.00 – 16.00

+ www.tm51.no

+ www.kykylyky.no/