Multitouch-Barcelona


Denne trioen fra Barcelona får gleden av å starte årets konferanse som gjesteforelesere. De fokuserer på menneskelige delen av den digitale era. De har en humoristisk vinkling på dette temaet. Men det er ikke mindre viktig av den grunn. Mennesker blir fremmedgjort for hverandre med teknologi imellom som et hinder for normal interaksjon. Så derfor har de utviklet endel konsepter som utfordrer denne problemstillingen. De har gjort en morsom video om the human interface. Men Spaceinvaders spillet i storformat er kanskje en av deres morsomste prosjekter. Her får folk spille Spaceinvaders på kjempeskjerm ved å kaste baller på skjermen. Dette gjør at folk er mer opptatt av å interagere med hverandre fremfor bare å spille et spill. Andre prosjekter de har gjort som virkelig er verdt å sjekke ut er Fly Me og Move Me. Humoristiske installasjoner som tilrettelegger for menneskelig kreativitet. En interessant side av disse kunstprosjektene over hele verden er at de ser igjen de samme bevegelsene og tankerekkene over hele verden.

Sjekk ut hjemmesiden deres her

the Human Interface her

Spaceinvaders prosjektet

The Fly me project

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>