Teaser NEW 0012 white 2

Har du gjort gull jobben?

Da er 2012 her og Visueltdagene som i år er 3-4 mai kommer raskt på. Det samme gjør registreringen til Visueltkonkurransen.
Kanskje du har utrettet store ting. Magisk profiljobb? Unikt pakningsdesign? Episke illustrasjoner? Sjelsettende interaksjonsdesign? Tidenes typografi? Innleveringsfrist til årets Visueltkonkurransen er 1. februar.

+ visuelt
+ Grafill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>