javier

JAVIER BARRIOS “TWILIGHT IS UPON ME”

Javier Barrios, vinneren av Onionprisen 2009 skal nå ha utstillingen “TWILIGHT IS UPON ME” på Rob Bianco Gallery.

JAVIER BARRIOS “TWILIGHT IS UPON ME”
Ã…pning 23.09 fra kl.19.00-21.00
23.09-26.10
ROD BIANCO GALLERY

Dette blir Javier Barrios første separatutstilling. Barrios jobber på tvers av medier og til utstillingen på Rod Bianco vil han vise nye verker bestående av maleri, skulptur, installasjon og collage.

”Verdensrommet er i konstant bevegelse. Planeter forsvinner og nye oppstår, slik vår egen jord en gang oppsto av en stjernetåke. Alt vi kjenner til, alt som omgir oss, er et produkt av materie fra verdensrommet”.

I ”Twilight Is Upon Me” setter Javier Barrios den modernistiske optimismen opp mot apokalyptiske fremtidsutsikter, universets upåvirkelige, fysiske lover og det uklare skillet mellom utopi og virkelighet. Med utgangspunkt i så vel reell romforskning som klassisk science fiction, gir verkene i utstillingen uttrykk for hva menneskene har forestilt seg, hva vi har lært og hva vi fremdeles ikke vet. Utopiske fantasier settes opp mot fragmenter av den virkeligheten vi i økende grad har kjennskap til. Hva mennesket har vært i stand til å forestille seg har i stor grad vært preget av tilgjengelig teknologi, noe som har bidratt til å skape glidende overganger mellom fiksjon og virkelighet. Menneskenes muligheter til å forutse fremtiden er svært begrenset, og Barrios utfordrer tanken om at det finnes rasjonelle metoder som kan hjelpe oss til å ane konturene av den. Hans kunstneriske utforskning av vitenskapelige studier, populærkultur og historie, kaster likevel lys over et mønster av forestillinger og tankesett som har preget menneskenes oppfatning av sin egen eksistens og plassering i en større sammenheng i den moderne tid. Twilight Is Upon Me trekker frem flere ulike oppfatninger og synsvinkler om dette.

Javier Barrios er også aktuell med deltagelse i Norsk skulpturbiennale på Vigelandsmuseet og separatutstilling i Akershus Kunstsenter, samt på Museo Santo Domingo, Guatemala i 2012

Han er født i Mexico og oppvokst i Norge. Han har studert ved tidligere Statens Kunstakademi og ved School of Visual Arts i New York. I tillegg har han blant annet jobbet som assistent for kunstnere som Bjarne Melgaard, Mari Slaattelid og Steinar Jakobsen.

+ www.javierbarrios.com
+ www.rodbianco.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>