Visueltfilmen 2011

I forbindelse med Visueltkonkurransen 2011 ble det laget en film som dokumenterer juryens diskusjoner, argumentasjoner og begrunnelser. Filmen viser også alle vinnerarbeidene i konkurransen. Visueltfilmen er produsert av BVLK i samarbeid med Grafill.

I år er det trykket opp en katalog som presenterer alle vinnere i Visueltkonkurransen. Katalogen gir en unik mulighet til å se hva som rører seg innenfor grafisk design, illustrasjon, moving image og interaktiv design blant dagens utøvere. Les mer her.

+ Visuelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>