11

Andreas Laszlo Konrath

Andreas Laszlo Konrath er en londonfødt fotograf som nå er bosatt i NYC. En av hans store inspirasjonskilder er Larry Clark, noe den sosialrealistiske stilen hans bekrefter. Veldig masse vakkert på hjemmesiden hans.

+ hjemmeside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>