Chris Jordan

1178132066.jpg1169322781.jpg

1169352079.jpg

1178475298.jpg

1178475329.jpg

Dere har sikkert hørt om Chris Jorden eller sett noe av hans arbeid. Her er noe av hans senere arbeid, og en del av serien Running the Numbers
An American Self-Portrait.

Se mere arbeid av Chris Jordan her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>